Προκήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για την “προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου, για το έτος 2023”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: