Περίληψη διακήρυξης του διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού με ανοιχτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου για την παροχή της υπηρεσίας «Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Δίου – Ολύμπου)»

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα΄:

.
.

Συνημμένα αρχεία