Περίληψη διακήρυξης διεθνούς ανοιχτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την παροχή υπηρεσίας “Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών του Δήμου Δίου-Ολύμπου)”

Συνημμένα αρχεία