ΝΤΡΟΠΗ! ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΣΕ “ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ”!

ΝΤΡΟΠΗ! ΒΑΝΔΑΛΙΣΜΟΙ ΣΕ “ΣΗΜΕΙΟ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ”!

Το πρόγραμμα Ανακύκλωσης του Δήμου Δίου-Ολύμπου ξεκίνησε στις 23 Ιανουαρίου 2019 και η πρώτη αποκομιδή απορριμμάτων ανακύκλωσης από τους μπλε κάδους εκτελέστηκε σήμερα στις 24 Ιανουαρίου 2019.

Η προσπάθεια όμως αυτή του Δήμου σε κάποιους δεν άρεσε! Ήδη παρατηρήθηκε την πρώτη κιόλας ημέρα εφαρμογής του μέτρου των «Σημείων Ανακύκλωσης» βανδαλισμός.

Στο σημείο Ανακύκλωσης στο ύψος της Λέσχης Αξιωματικών στο Λιτόχωρο, αποξηλώθηκε η πινακίδα οριοθέτησης του σημείου ανακύκλωσης και μεταφέρθηκαν οι μπλε κάδοι σε άλλο σημείο, χωρίς άδεια.

Αποτελεί ντροπή, κάποιοι λίγοι ασυνείδητοι δημότες, να λειτουργούν εις βάρος της τοπικής κοινωνίας και ενάντια στο κοινωνικό όφελος!

Αποτελεί ντροπή, η προσπάθεια του Δήμου για την προστασία του περιβάλλοντος να βρίσκει τους δημότες αντιμέτωπους!

Ο Δήμος χρειάζεται την υποστήριξη των δημοτών για την επιτυχία του προγράμματος!

Στα πλαίσια της αποφυγής τέτοιων φαινομένων, η Δημοτική Αρχή θα προχωρήσει στην τοποθέτηση καμερών ασφαλείας στα «Σημεία Ανακύκλωσης»!

Ανακύκλωσε Καν’ τον τρόπο Ζωής! Ξεκινήσαμε!