Μειωμένα τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες στο Δήμο Δίου-Ολύμπου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Μειωμένα τέλη ύδρευσης-αποχέτευσης για ευπαθείς κοινωνικές ομάδες

στο Δήμο Δίου-Ολύμπου.

 

Σύμφωνα με την υπ’ αρ. 248/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, δύναται η μείωση τελών ύδρευσης-αποχέτευσης σε ποσοστό 20% στους δημότες του Δήμου Δίου-Ολύμπου, (πολύτεκνους, τρίτεκνους και ΑΜΕΑ), εφόσον πληρούν κάποιες προϋποθέσεις.

 

Το μειωμένο τιμολόγιο ύδρευσης-αποχέτευσης αφορά τις κάτωθι ευπαθείς κοινωνικές ομάδες και περιλαμβάνει τις ακόλουθες εκπτώσεις:

  • Μείωση 20% στο σύνολο του λογαριασμού για πολύτεκνους και τρίτεκνους, με ετήσιο συνολικό οικογενειακό εισόδημα έως 20.000 ευρώ, προσαυξημένο κατά 2.000 ευρώ για κάθε προστατευόμενο τέκνο.
  • Μείωση 20% στο σύνολο του λογαριασμού για ΑΜΕΑ με ποσοστό αναπηρίας 81% και άνω, με ετήσιο οικογενειακό έως 25.000 ευρώ.

Η αίτηση με τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το οικονομικό έτος 2019 θα υποβάλλεται έως και τις 28/02/2019.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο Δήμο Δίου-Ολύμπου για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα υπόλοιπα απαιτούμενα δικαιολογητικά και τη διαδικασία υποβολής αίτησης για ένταξη στο μειωμένο τιμολόγιο ύδρευσης-αποχέτευσης για το έτος 2019.