Ματαίωση όλων των προγραμματισμένων καρναβαλικών εκδηλώσεων

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου σύμφωναμε την αρ. 13776/27.02.2020 Κοινή Υπουργική Απόφαση για την προστασία της δημόσιας υγείας έναντι του κορωνοϊού,  ματαιώνει  όλες τις προγραμματισμένες καρναβαλικές εκδηλώσεις του Δήμου, από την Παρασκευή 28.02.2020 έως και την Δευτέρα 02.03.2020.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΥ-ΟΛΥΜΠΟΥ

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Κ. ΓΕΡΟΛΙΟΛΙΟΣ