Νέος Κανονισμός Καθαριότητας του Δήμου Δίου Ολύμπου

Επισυνάπτεται παρακάτω το αρχείο με τον νέο κανονισμό καθαριότητας του Δήμου Δίου.

Κανονισμός Καθαριότητας Δήμου Δίου-Ολύμπου