ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ

ΙΔΡΥΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΩΝ ΠΙΕΡΙΑΣ

Στο Δημαρχείο Κατερίνης συνήλθαν σε ιδρυτική Γενική Συνέλευση οι εκπρόσωποι των μελών της Ενεργειακής Κοινότητας, ο Δήμαρχος Κατερίνης κ. Κωνσταντίνος Κουκοδήμος, ο Δήμαρχος Δίου-Ολύμπου κ. Ευάγγελος Γερολιόλιος και οι πρόεδροι της ΔΕΥΑΚ κ. Αστέριος Μπουσνάκης και ΔΕΥΑΔΟΛ κ. Αστέριος Φαρμάκης.

Πρόεδρος της επιτροπής ορίστηκε ομόφωνα ο Δήμαρχος Κατερίνης κ. Κωνσταντίνος Κουκοδήμος και Γραμματέας ο γενικός Γραμματέας του Δήμου Κατερίνης κ. Κωνσταντίνος Λιακόπουλος. Tα ποσοστά συμμετοχής ορίστηκαν σε 40% ο Δήμος Κατερίνης, 40% ο Δήμος Δίου-Ολύμπου και από 10% αντίστοιχα η ΔΕΥΑΚ και ΔΕΥΑΔΟΛ.

Οι Ενεργειακές Κοινότητες είναι ένας νέος θεσμός που έχει ως στόχο να ενισχύσει την αξιοποίηση των Ανανεώσιμων Πηγών από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκησης και ιδιώτες, ώστε εκτός από καταναλωτές να γίνουν και παραγωγοί ηλεκτρικής ενέργειας, την οποία είτε θα πωλούν στο δίκτυο είτε θα συμψηφίζουν με το ρεύμα που δαπανούν.

Στο πλαίσιο αυτό η Ενεργειακή Κοινότητα Δήμων Πιερίας, όπως ονομάστηκε, αποτελεί αστικό συνεταιρισμό αποκλειστικού σκοπού με στόχο, μεταξύ των άλλων, την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, η οποία θα συμψηφίζεται με την καταναλισκόμενη μειώνοντας έτσι δραστικά τα καταβαλλόμενα ποσά από τους Δήμους προς τη ΔΕΗ και συμβάλλοντας παράλληλα στην προστασία του περιβάλλοντος.