Επιχορήγηση από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού προς φορείς σύγχρονου πολιτισμού (μουσεία, πινακοθήκες, συλλογές)

 

Ο Δήμος Δίου-Ολύμπου ενημερώνει τα νομικά πρόσωπα ιδιωτικού ή δημόσιου δικαίου με κοινωφελείς ή πολιτιστικούς σκοπούς ότι το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού απευθύνει πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υποβολή προτάσεων επιχορήγησης ή/και παροχής αιγίδας για δράσεις μέσα στο 2021, στο πλαίσιο της ενίσχυσης και της ανάδειξης του έργου των μουσειακών φορέων σύγχρονου πολιτισμού.

Η πρόσκληση ΔΕΝ αφορά επιχορήγηση για κάλυψη λειτουργικών αναγκών και υποδομών, ούτε προτάσεις που δεν άπτονται του αντικειμένου του σύγχρονου πολιτισμού, καθώς επίσης ούτε και τους φορείς που εποπτεύονται και επιχορηγούνται τακτικά από το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού.

Ενδεικτικές δράσεις:
α) Περιοδικές εκθέσεις, εργαστήρια, προγράμματα, συνέδρια, εκδόσεις εντός και εκτός Μουσείων,
β) δημιουργία ερμηνευτικών εργαλείων και μέσων, ψηφιακή καταγραφή συλλογών, δημιουργία και ανανέωση ιστοσελίδων, ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών με σκοπό την αύξηση της εξωστρέφειας και της πρόσβασης σε πολιτιστικές δραστηριότητες του Μουσείου.

Ηλεκτρονική υποβολή προτάσεων από τους ενδιαφερόμενους φορείς: μέχρι τις 22/2/2021 (υποχρεωτική η εγγραφή στο Μητρώο Πολιτιστικών Φορέων)

Περισσότερες πληροφορίες στο σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Πολιτισμού & Αθλητισμού με ένα κλικ εδώ.