Ενημέρωση πωλητών λαϊκών αγορών

Ενημερώνουμε τους πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές του Δήμου Δίου-Ολύμπου, ότι σύμφωνα με τις διατάξεις νέου νόμου περί υπαίθριου εμπορίου και συγκεκριμένα του άρθρου 21 του ν. 4849/2021, η κατοχή συγκεκριμένης θέσης σε λαϊκή αγορά αναστέλλεται αυτοδικαίως, αν δεν καταβληθεί από τον υπόχρεο το προβλεπόμενο τέλος για τη θέση, για χρονικό διάστημα δύο (2) συνεχόμενων μηνών.

Καλούνται οι πωλητές που δραστηριοποιούνται στις λαϊκές αγορές του Δήμου Δίου-Ολύμπου, να προβούν άμεσα στις απαραίτητες ενέργειες αναφορικά με την καταβολή του προβλεπόμενου τέλους, καθώς ο Δήμος από 15-10-2022 θα εκδώσει σχετική διαπιστωτική πράξη αναστολής θέσεων όσων υπόχρεων δεν έχουν καταβάλλει το προβλεπόμενο τέλος για χρονικό διάστημα δύο (2) συνεχόμενων μηνών.

Για πληροφορίες αναφορικά με το τέλος και τον τρόπο πληρωμής, μπορείτε να απευθυνθείτε στην οικονομική υπηρεσία του Δήμου Δίου-Ολύμπου στα τηλέφωνα: 2352350117, 2352350130.

.