9ος Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΙΜ

9ος Ο ΔΗΜΟΣ ΜΑΣ ΣΤΟΝ ΔΕΙΚΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΦΙΜ

Ένατος, ανάμεσα σε εκατόν εξήντα οκτώ Δήμους, κατατάχθηκε ο Δήμος μας, στην υλοποίηση επενδύσεων, σύμφωνα με την έρευνα αποτελεσματικότητας του Κέντρου Φιλελεύθερων Μελετών (ΚΕΦΙΜ). Συγκεκριμένα, ο Δήμος μας υλοποίησε το 41% του προϋπολογισμού του, σε επενδύσεις έργων υποδομής και βελτίωσης της καθημερινότητας των δημοτών για το έτος 2017.

Ο Δήμαρχος Δίου – Ολύμπου, Κώστας Δημόπουλος και η Δημοτική Αρχή, συνεχίζουν να εργάζονται αδιάκοπα και σε απόλυτη συνεργασία με την οικονομική και τεχνική υπηρεσία του Δήμου, για την ανάδειξη του τόπου μας.

Η διάκριση αυτή, δεν συνιστά έκπληξη για τη διοίκηση και το προσωπικό του Δήμου, αλλά επιβεβαίωση της σκληρής δουλειάς μας.