Εκτέλεση βολών στο Πεδίο Βολής Αρμάτων Λιτοχώρου (11-31 Ιανουαρίου 2021)

 

Σύμφωνα με την από 16 Δεκεμβρίου 2020 ανακοίνωση της 24ης Τεθωρακισμένης Ταξιαρχίας, θα εκτελούνται βολές στο πεδίο βολής αρμάτων Λιτοχώρου το χρονικό διάστηµα 11 – 31 Ιανουαρίου 2021 και από ώρα 08:00 έως 20:00.

Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται η περιλαμβανόμενη μεταξύ :

40ο 07΄Β 22ο 25΄Α

40ο 15΄Β 22ο 25΄Α

40ο 15΄Β 22ο 32΄Α

40ο 07΄Β 22ο 32΄Α

δηλαδή , η περιοχή Ι. Μ. ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΓΚΑΛΝΤΡΙΜΟΣ ΡΕΜΑ – ΜΑΝΑ ΡΕΜΑ – ΥΨΩΜΑ ΜΠΑΛΤΑΚΟΥΚΙ – ΥΨΩΜΑ ΑΛΑΤΑΡΙΑ – ΑΡΑΠΗΣ ΡΕΜΑ – ΥΨΩΜΑ ΚΑΝΑΛΙ.

Στην παραπάνω περιοχή, θα εκτελούνται πυρά όπλων ευθυτενούς και καµπύλης τροχιάς, σε ύψος έως πέντε χιλιάδων (5.000) ποδών άνωθεν της στάθµης της θαλάσσης.

Απαγορεύεται κάθε κίνηση οχηµάτων, ατόµων και ποιµνίων κατά τις οριζόµενες ηµέρες και ώρες, για αποφυγή ατυχηµάτων.

Εάν µετά τις βολές βρεθεί κάποιο βλήµα, να µην το αγγίξει κανείς, διότι υπάρχει κίνδυνος ατυχήµατος και να ειδοποιηθεί το συντοµότερο η Στρατιωτική ή η Αστυνοµική Αρχή του Λιτοχώρου.