ΕΓΚΡΙΣΗ 508.708€ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ 508.708€ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
Με απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών, εγκρίθηκε και επίσημα η χρηματοδότηση ύψους 508.708,08 € για την αναβάθμιση του διυλιστηρίου του Λιτοχώρου, μέσω του Προγράμματος «Φιλόδημος Ι».
Η απόφαση αυτή, αποτελεί συνέχεια του αιτήματος, το οποίο υπέβαλε η Δημοτική Αρχή τον Οκτώβριο του 2018, τονίζοντας στην πρότασή της, την αναγκαιότητα συνολικής βελτίωσης της ποιότητας και επάρκειας πόσιμου νερού και ταυτόχρονα την ανάγκη εγκατάστασης τεχνολογικού εξοπλισμού αιχμής στις υποδομές του.
Ο Δήμαρχος, Κώστας Δημόπουλος και η Δημοτική Αρχή, συνεχίζουν την παραγωγική επίλυση των προβλημάτων των Δημοτών που χρονίζουν, διασφαλίζοντας την παροχή υψηλού επιπέδου ανταποδοτικών υπηρεσιών.
Η ποιότητα ζωής των δημοτών και η διαρκής βελτίωση των αναπτυξιακών υποδομών, αποτελούν αρχές αδιαπραγμάτευτες για την Δημοτική Αρχή, όπως αυτό προκύπτει από τη συνεχή ένταξη προτάσεων χρηματοδότησης.
Ακολουθεί η δημοπράτηση του έργου και η παράδοσή του στους κατοίκους του Λιτοχώρου εντός του 2019.