ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΕΓΚΡΙΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Ο Δήμαρχος Κώστας Δημόπουλος και η Δημοτική Αρχή του Δήμου Δίου – Ολύμπου συνεχίζουν την καθημερινή προσπάθεια βελτίωσης των υποδομών. Στο άξονα αυτόν, το πολύπαθο και απαρχαιωμένο διυλιστήριο του Λιτοχώρου, σε λίγους μήνες θα είναι ένα υπερσύγχρονο διυλιστήριο, υδροδοτώντας τον οικισμό με υψηλής ποιότητας πόσιμο νερό.

Η μελέτη με τίτλο: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΟΥ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ», προϋπολογισμού άνω των 500.000 € αξιολογήθηκε και εντάχθηκε στο πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» για χρηματοδότηση.

Μια μελέτη πλήρους αναβάθμισης του διυλιστηρίου, που περιλαμβάνει την εγκατάσταση συστημάτων ελέγχου της ποιότητας του νερού, σε όλα τα στάδια της επεξεργασίας του και την τοποθέτηση ενός συστήματος, online συνεχούς παρακολούθησης ποιότητας, ώστε να αντιμετωπίζονται άμεσα και εύστοχα όποια προβλήματα παρουσιάζονται.

Τονίζεται ότι ο προϋπολογισμός του Δήμου μας, για το έργο αυτό, δεν θα επιβαρυνθεί ούτε με ένα ευρώ.

Η αναζήτηση χρηματοδοτικών εργαλείων συνεχής, η προσπάθεια παραγωγής μελετών αδιάκοπη, το έργο της βελτίωσης των συνθηκών ζωής των πολιτών δεδομένο και εμφανές.