Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού για “Εργασίες κοπής χόρτων και συντήρησης χώρων πρασίνου του Δήμου Δίου-Ολύμπου”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα

,