Διακήρυξη ηλεκτρονικού ανοιχτού διαγωνισμού με τίτλο “Προμήθεια και τοποθέτηση αστικού και αθλητικού εξοπλισμού, εξοπλισμού πάρκων και δαπέδων για την κατασκευή κοινόχρηστων χώρων εντός των οικισμών Νέων Πόρων και Κονταριώτισσας”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα: