Διακήρυξη δημοπρασίας της πράξης “Κατασκευή εγκατάστασης καταφυγίου αδέσποτων ζώων συντροφιάς – προμήθεια εξοπλισμού”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα:

.