Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης (20.815,78 τμ) στο Λιτόχωρο για πολυετή καλλιέργεια

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα παρακάτω έγγραφα:

.
.