Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικής έκτασης για κατασκευή ψυκτικών εγκαταστάσεων-συσκευαστήριου-μεταποιητήριου φρούτων και λαχανικών

Συνημμένα αρχεία