Διακήρυξη δημοπρασίας για την εκµίσθωση δηµοτικής έκτασης στη Κοινότητα Ν. Πόρων για τοποθέτηση διαφόρων ειδών άθλησης (σπορ) και ψυχαγωγίας µη µόνιµης εγκατάστασης

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα ακόλουθα έγγραφα