Διακήρυξη δημοπρασίας για πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος με θέμα “Παραχώρηση του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού και κοινόχρηστης παραλίας” σε θέσεις του Δήμου Δίου-Ολύμπου

Συνημμένα αρχεία