Διακήρυξη δημοπρασίας για εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου, εντός του Ο.Τ.21 της Κοινότητας Ν. Εφέσου, με σκοπό την λειτουργία αναψυκτηρίου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα:

.