Διακήρυξη για την “Προμήθεια διαφόρων υλικών άρδευσης – ύδρευσης – αποχέτευσης και ηλεκτομηχανολογικού εξοπλισμού αντλιοστασίων για την Δ.Ε. Δίου έτους 2022”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα:

.