Διακήρυξη για επιλογή αναδόχου για παροχή υπηρεσίας “Φύλαξη ακτών (Ναυαγοσωστική κάλυψη ακτών Δήμου Δίου-Ολύμπου)”

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα:

.

Συνημμένα αρχεία