Δημόσια γνωστοποίηση για την πρόσληψη ειδικού συνεργάτη Δημάρχου με σύμβαση ΙΔΟΧ με την ειδικότητα Μηχανικού Δομικών Έργων (ΤΕ)

Παρακαλούμε ανοίξτε το συνημμένο έγγραφο.

.

Συνημμένα αρχεία