ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ (N. 3852, άρθρο 65)

  1. Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν τον Δήμο, εκτός από εκείνα που ανήκουν εκ του Νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του Δήμου ή το ίδιο το δημοτικό συμβούλιο μεταβίβασε σε επιτροπή του.
  2. Το Δημοτικό Συμβούλιο εκφράζει τις θέσεις του σε θέματα τοπικού ενδιαφέροντος και γνωμοδοτεί όποτε δημόσιες αρχές ή αρμόδια όργανα ζητούν τη γνώμη του.
  3. Ορίζει τους φόρους, τα τέλη, τα δικαιώματα και τις εισφορές.
  4. Καταρτίζει με την απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του τον κανονισμό λειτουργίας του, με βάση τον πρότυπο κανονισμό του άρθρου 67 του παρόντος. Αν δεν έχει θεσπισθεί κανονισμός λειτουργίας από το Δημοτικό Συμβούλιο, τότε ισχύει ο εν λόγω πρότυπος κανονισμός.
  5. Ένα (1) μήνα πριν από τη διενέργεια των εκλογών και μέχρι την εγκατάσταση των νέων δημοτικών αρχών, το Δημοτικό Συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης.
  6. Το Δημοτικό Συμβούλιο μπορεί με απόφασή του να μεταβιβάζει στην επιτροπή ποιότητας ζωής, αρμοδιότητές του σχετικές με το αντικείμενό της.

 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ                                               

ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ               ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ                         ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ

 

ΜΕΛΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  • Δ.Ε. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΦΩΤΙΟΥ ΚΛΙΤΣΙΝΙΚΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ –  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

ΓΙΑΝΝΑΚΑ ΛΕΛΑ –  ΕΝΤ. ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΛΑΠΠΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΒΑΚΟΥΦΤΣΗ ΕΙΡΗΝΗ

ΜΟΧΛΑ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ

ΠΟΥΡΛΙΩΤΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΚΟΥΡΙΤΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΡΕΜΠΑΤΣΙΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

 

  • Δ.Ε ΑΝΑΤΟΛΙΚΟΥ ΟΛΥΜΠΟΥ

ΣΑΛΙΩΡΑ ΕΛΕΝΗ –  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε. ΑΝΑΤ. ΟΛ.ΥΜΠΟΥ

ΓΡΕΒΕΝΙΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ – ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΕΥΑΝΟ

ΖΤΑΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ – ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Δ.Σ

ΣΙΩΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ    

ΓΑΛΑΝΗΣ ΑΣΤΕΡΙΟΣ

ΒΡΟΧΑΡΙΔΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΝΟΥΛΑ ΣΟΦΙΑ

ΓΟΥΛΑΡΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

 

  • Δ.Ε. ΔΙΟΥ

ΠΟΥΛΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ –  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Δ.Ε ΔΙΟΥ -ΠΡ. ΔΗΚΕΔΟ

ΧΑΡΕΛΑΣ ΣΤΑΥΡΟΣ –  ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΜΠΑΜΠΑΝΙΚΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ

ΚΑΛΑΙΤΖΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ

ΦΟΛΙΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ

ΤΣΙΜΗΤΡΗ ΜΑΡΙΑ

ΚΡΕΜΕΤΗΣ ΜΙΧΑΛΗΣ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

ΛΑΠΑΤΣΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ