ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Το τελευταίο διάστημα έχουν εκδοθεί και αποσταλεί στους κατοίκους της ΔΕ Λιτοχώρου 947 λογαριασμοί ύδρευσης/αποχέτευσης. Ο δήμος Δίου Ολύμπου ενημερώνει τους καταναλωτές πως πρόκειται για λογιστική τακτοποίηση, εκκαθαριστικοί λογαριασμοί του 2019, που αφορούν όσες παροχές παρουσιάζουν υπερκατανάλωση άνω των 150 κυβικών μέτρων ετησίως.  Από 01/01/2020 οι υπηρεσίες  ύδρευσης και αποχέτευσης  της ΔΕ Λιτοχώρου μεταφέρονται στην Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης Δήμου Δίου Ολύμπου (ΔΕΥΑΔΟΛ), η οποία και θα είναι υπεύθυνη για την συντήρηση του δικτύου, την αποκατάσταση των ζημιών, την  καταμέτρηση της κατανάλωσης  και την έκδοση των λογαριασμών.