Δελτίο τύπου

Δελτίο τύπου

Ο Δήμος Δίου Ολύμπου άρχισε να παραλαμβάνει τους νέους κάδους ογκωδών αντικειμένων και νέους κάδους αποκομιδής απορριμμάτων. Η τοποθέτηση τους ξεκίνησε απο τη Σκοτίνα.
Ο Δήμος συνεχίζει τις απολυμάνσεις οδών και κοινοχρήστων χώρων με δικά του μηχανήματα.
Προστατεύουμε το περιβάλλον, αναβαθμίζουμε τις υπηρεσίες προς το δημότη !