ΔΕΑΔΟ Α.Ε. ΣΤΕΡΕΟΣ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΔΕΑΔΟ Α.Ε. ΣΤΕΡΕΟΣ ΒΗΜΑΤΙΣΜΟΣ – ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

 ΜΕΡΟΣ 1ο ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι επιπτώσεις από την κατασκευαστική κρίση και την απουσία δημοσίων έργων στην περιοχή, εύλογα δημιούργησαν προβλήματα στην καθημερινή λειτουργία των δημοτικών λατομείων. Το αυξημένο κόστος λειτουργίας, προσαρμοσμένο για τις ανάγκες άλλων «εύφορων» εποχών, επιφορτισμένο με υψηλές ανελαστικές δαπάνες, για πρώτη φορά αντιμετωπίζεται συντονισμένα και με σύνεση από Διοίκηση και Δημοτική Αρχή.

Βασικό σκέλος των πωλήσεων της εταιρείας τα προηγούμενα χρόνια (από το 2007 έως το 2016), ήταν οι πωλήσεις υλικών λατομείου για την κατασκευή του Δημοσίου Έργου της Επέκτασης του Αεροδρομίου «Μακεδονία». Ο συνολικός κύκλος εργασιών άγγιξε τα 11,5 εκατομμύρια ευρώ.

Το Σεπτέμβριο του 2014, τα ταμειακά διαθέσιμα που παραλάβαμε ως «περίσσευμα» από τον παραπάνω τζίρο, ήταν μόλις 177.000 ευρώ και το υπόλοιπο οφειλής της αναδόχου Κοινοπραξίας προς τη ΔΕΑΔΟ Α.Ε. περί τα 900.000 ευρώ.

Η διαφορά κύκλου εργασιών και διαθέσιμων είναι προφανώς δυσανάλογη, ούτε εμφανίζονται επενδύσεις από τα χρήματα αυτά.

Τη διετία 2016 – 2017, ο τζίρος της εταιρείας μειώθηκε από 2,7 εκατομμύρια ευρώ ετησίως, κατά μέσο όρο, στις 700 χιλιάδες ευρώ περίπου, λόγω της περαίωσης των μεγάλων Δημοσίων Έργων σε όλη την Ελλάδα (ολοκλήρωση Εθνικής οδού / Εγνατίας οδού / σηράγγων των Τεμπών και Αεροδρομίου «Μακεδονία»). Καταφέραμε όμως, παράλληλα, με εξώδικες και δικαστικές ενέργειες, να μειωθούν οι οφειλές τρίτων προς την επιχείρηση, από 3,1 εκατομμύρια ευρώ σε 2,3 εκ. ευρώ, στο τέλος του 2017.

 

Η «ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ»

Οι υποχρεώσεις προς τις Τράπεζες, που «κληρονόμησε» η τωρινή διοίκηση, με την ανάληψη των καθηκόντων το Σεπτέμβριο του 2014, αφορούσαν:

 • Σύμβαση ανοιχτής πίστωσης από το 1986, με υπόλοιπο 320.000 ευρώ, προς την Τράπεζα Πειραιώς, η οποία ρυθμίστηκε τον Απρίλιο του 2018. Το σύνολο της οφειλών ρυθμίστηκε ώστε, από αρχική τριμηνιαία δόση ύψους 7.000 ευρώ που αφορούσε μόνο την αποπληρωμή τόκων (!!!), να αποπληρώνεται τώρα μόνον 1.500 ευρώ, περίπου, μηνιαία τοκοχρεωλυτική δόση (τόκοι και κεφάλαιο).
 • Σύμβαση Leasing από το 2008 (δημοτική περίοδος 2007 – 2010) για προμήθεια εξοπλισμού, με αρχικό κεφάλαιο 800.000 ευρώ, το οποίο αποπληρώνεται μέχρι και σήμερα. Το ποσό αυτό χρησιμοποιήθηκε για την προμήθεια μηχανημάτων, χωρίς την διενέργεια διαγωνιστικών διαδικασιών (προφανώς παράτυπα) που αν είχαν τηρηθεί, θα η δημοτική επιχείρηση εξασφάλιζε έκπτωση και οικονομικό όφελος.

Πρώην εκτελεστικό στέλεχος της εταιρείας, καταδικάστηκε πρόσφατα, πρωτοδίκως, με ποινή φυλάκισης 2 ετών, για πράξεις που συνδέονται με την λειτουργία της εταιρείας στο παρελθόν. Διεξάγεται προκαταρτική εξέταση για την τέλεση κι άλλων αξιόποινων πράξεων της προηγούμενης περιόδου, ύστερα από πόρισμα εσωτερικού ελέγχου για τα πεπραγμένα της προηγούμενης θητείας, που διενεργήθηκε με απόφαση της νυν διοίκησης.

 

ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Σχετικά με το προσωπικό της δημοτικής επιχείρησης, κύριο μέλημα της διοίκησης είναι, η πλήρης καταβολή των μισθών των εργαζομένων και η διασφάλιση της βιωσιμότητας, χωρίς τακτικισμούς και παιχνίδια εντυπώσεων.

Η πρακτική της «εκ περιτροπής» εργασίας, που εφαρμόστηκε στο παρελθόν, δεν κρίθηκε ούτε προς στιγμήν σκόπιμη, και αποφεύχθηκε από τη σημερινή διοίκηση.

Χαρακτηριστικό είναι ότι το έτος 2013, με τζίρο 1,8 εκατομμύρια ευρώ, το προσωπικό εργαζόταν «εκ περιτροπής» (με αντίστοιχη μείωση των απολαβών), από τον Ιούνιο ως τον Σεπτέμβριο, και η εξόφληση των μισθών ολοκληρώθηκε το Δεκέμβριο του ίδιου έτους.

ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Μειώσαμε το κόστος λειτουργίας της επιχείρησης, περικόπτοντας δαπάνες, και ειδικότερα:

 1. Μετακινήσαμε εννέα υπαλλήλους στο Δήμο, απ’ όπου και αμείβονται, με απόφαση του Δημάρχου Κώστα Δημόπουλου.
 2. Εφαρμόζουμε από την πρώτη ημέρα, τις διαδικασίες ανάθεσης που προβλέπονται από το Νόμο, κάτι που παράνομα παραλειπόταν στο παρελθόν, με ανοιχτούς διαγωνισμούς άνω των ορίων της απ’ ευθείας ανάθεσης (παροχή υπηρεσιών επεξεργασίες υλικών λατομείου, προμήθειες μηχανημάτων, οχημάτων, καυσίμων, λιπαντικών κλπ). Έτσι, με την ανάπτυξη του ανταγωνισμού, επιτυγχάνονται εκπτώσεις με επακόλουθο τη μείωση των δαπανών.
 3. Μετατρέψαμε τα βενζινοκίνητα οχήματα σε υγραεριοκίνητα.
 4. Καταργήσαμε τις αλόγιστες δαπάνες «δημοσίων σχέσεων» (παράθεση γευμάτων, φιλοξενίες κλπ

 

ΕΠΙΛΟΓΟΣ – ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ

Η δημοτική επιχείρηση σήμερα διανύει αναμφισβήτητα περίοδο καμπής.

Υπάρχουν όμως ερωτήσεις που ψάχνουν για απαντήσεις:

 • Πώς αξιοποιήθηκε ο πακτωλός χρημάτων που μπήκε στα ταμεία της επιχείρησης, από τα μεγάλα δημόσια έργα (Λιμάνι, Εθνική Οδός, Αεροδρόμιο);
 • Για ποιο λόγο συνήφθησαν συμβάσεις δανείων και leasing άνω των 1 εκ ευρώ, ενώ υπήρχε ροή εσόδων;
 • Γιατί δεν ελήφθη μέριμνα για την αποπληρωμή τους την «καλή» εποχή;
 • Γιατί δεν τηρούνταν τα νόμιμα όρια στις αναθέσεις, και όλες οι συμβάσεις (προμήθειες – υπηρεσίες) γίνονταν με απ’ ευθείας αναθέσεις καθ’ υπέρβαση των ορίων;
 • Γιατί δεν υπήρχαν Εσωτερικοί Κανονισμοί Οικονομικής Διαχείρισης και Προσωπικού;
 • Γιατί υπήρχε αδράνεια στην αδειοδότηση του ΒΙΟ.ΠΑ.;

Είναι σαφές, πως την απάντηση για τα ερωτήματα αυτά οφείλουν να τη δώσουν οι κακοδιαχειριστές της επιχείρησης, κάποιοι από τους οποίους θέλουν και πάλι να αναμειχθούν με τα κοινά.

Ότι έσπειραν, θερίζουμε…

 

Για τη ΔΕΑΔΟ Α.Ε.

Ο αντιπρόεδρος του Δ.Σ.

Δημήτριος Β. Τσακνάκης