Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΑΡΜΑΤΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η

ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΒΟΛΩΝ ΣΤΟ ΠΕΔΙΟ ΒΟΛΗΣ ΑΡΜΑΤΩΝ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ

 

Ανακοινώνεται ότι, κατά το χρονικό διάστημα από 01 έως 20 Δεκεμβρίου 2019

και από ώρα 07:00 έως 24:00, θα εκτελούνται βολές αρμάτων ΕΕ/Π και εκρήξεις

στο πεδίο βολής αρμάτων Λιτοχώρου.

Επικίνδυνη περιοχή χαρακτηρίζεται η περιλαμβανόμενη μεταξύ :

40ο 07΄Β 22ο 25΄Α

40ο 15΄Β 22ο 25΄Α

40ο 15΄Β 22ο 32΄Α

40ο 07΄Β 22ο 32΄Α

δηλαδή , η περιοχή Ι. Μ. ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΓΚΑΛΝΤΡΙΜΟΣ ΡΕΜΑ – ΜΑΝΑ ΡΕΜΑ

– ΥΨΩΜΑ ΜΠΑΛΤΑΚΟΥΚΙ – ΥΨΩΜΑ ΑΛΑΤΑΡΙΑ – ΑΡΑΠΗΣ ΡΕΜΑ – ΥΨΩΜΑ

ΚΑΝΑΛΙ.

Στην παραπάνω περιοχή, θα εκτελούνται πυρά όπλων ευθυτενούς και καμπύλης τροχιάς, σε ύψος έως πέντε χιλιάδων (5.000) ποδών άνωθεν της στάθμης της θαλάσσης.

Απαγορεύεται κάθε κίνηση οχημάτων, ατόμων και ποιμνίων κατά τις οριζόμενες ημέρες και ώρες, για αποφυγή ατυχημάτων. Εάν μετά τις βολές βρεθεί κάποιο βλήμα, να μην το αγγίξει κανείς, διότι υπάρχει κίνδυνος ατυχήματος και να ειδοποιηθεί το συντομότερο η Στρατιωτική ή η Αστυνομική Αρχή του Λιτοχώρου.