Ασφαλτοστρώσεων συνέχεια…

Ασφαλτοστρώσεων συνέχεια…

Στις θέσεις «Α’ Κατηγορία» και «Λαμπή – Τούμπα» στη Νέα Έφεσο.

Υλοποιώντας διαρκώς τη δέσμευσή τους για αναβάθμιση του δικτύου αγροτικής οδοποιίας, ο Δήμαρχος Δίου – Ολύμπου, Κώστας Δημόπουλος και η Δημοτική Αρχή, παρέδωσαν στην κυκλοφορία επιπλέον 1.000 μέτρα ασφαλτοστρωμένης οδού, αυτή τη φορά στη Νέα Έφεσο.

Η ασφαλτόστρωση έγινε στις θέσεις «Α’ Κατηγορία» και «Λαμπή – Τούμπα», καλύπτοντας σημαντικό τμήμα περιβόλων παραγωγών της Κοινότητας και χρηματοδοτήθηκε από ιδίους πόρους.

Στόχος της δημοτικής αρχής, μέσω των ασφαλτοστρώσεων στο δίκτυο της αγροτικής οδοποιίας, είναι η διευκόλυνση πρόσβασης των αγροτών και κτηνοτρόφων στους αγρούς και επιπρόσθετα η συνολική αναβάθμιση των συνθηκών διακίνησης των παραγόμενων προϊόντων.

Έργα σαν και αυτό, ενισχύουν την ανταγωνιστικότητα της τοπικής οικονομίας, βελτιώνοντας αισθητά την καθημερινότητα των αγροτών.