Απόφαση Δημάρχου: Μεταβίβαση αρμοδιοτήτων στους Προέδρους των Συμβουλίων των Δημοτικών Κοινοτήτων του Δήμου Δίου-Ολύμπου

2024-ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ_ΑΠΟΦΑΣΗ-ΑΝΑΘΕΣΗΣ-ΥΠΟΓΡΑΦΩΝ-ΓΓ