Απομάκρυνση εξοπλισμού από τις ακτές Ν. Πόρων, Πλαταμώνος, Νέου Παντελεήμονα, Σκοτίνας, Λεπτοκαρυάς, Πλάκας, Γρίτσας και Βαρικού

Όπως είναι γνωστό, οι ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος και των καταλυμάτων που καταλαμβάνουν έκταση στη ζώνη του αιγιαλού, οφείλουν αμέσως μετά το πέρας της θερινής σεζόν να απομακρύνουν τον εξοπλισμό τους που αναπτύσσεται στην ακτή, όπως ανάκλιντρα, αλεξήλια, ράμπες, διαδρόμους, πάγκους εξυπηρέτησης κ.τ.λ., διότι παρακωλύουν την εκτέλεση των εργασιών καθαρισμού των ακτών από τα μηχανήματα του Δήμου.

Επειδή όμως αρκετές επιχειρήσεις δεν τηρούν την παραπάνω υποχρέωση, καλούνται όπως μέχρι την Πέμπτη 28-2-2019 απομακρύνουν τον εξοπλισμό τους και αποκαταστήσουν την ομαλότητα της ακτής, προκείμενου να ακολουθήσει ο καθαρισμός.

Επισημαίνουμε ότι σε περίπτωση μη συμμόρφωσης προς τα ανωτέρω, συνεργείο του Δήμου, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων περί καθαρισμού των ακτών και λήψης μέτρων ασφαλείας εντός των διοικητικών ορίων αυτού, θα προβεί στην απομάκρυνση του εξοπλισμού με ταυτόχρονη ταμειακή βεβαίωση της δαπάνης μεταφοράς αυτών στους υπαιτίους και την επιβολή των κυρώσεων σύμφωνα με τις διατάξεις περί αυθαιρέτων

(ν. 1337/1983) και αιγιαλού (ν. 2971/2001).

 

Η ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΦΩΤΙΟΥ – ΚΛΙΤΣΙΝΙΚΟΥ