Αποκατάσταση βασικών λειτουργιών του Δήμου Δίου – Ολύμπου

Αποκατάσταση βασικών λειτουργιών του Δήμου Δίου – Ολύμπου

Αποκατάσταση βασικών λειτουργιών του Δήμου Δίου – Ολύμπου

            Από το  Δήμο Δίου-Ολύμπου ανακοινώνεται ότι μια σειρά από βασικές λειτουργίες και υπηρεσίες  προς τους δημότες τείνουν να αποκατασταθούν.

Η νέα δημοτική αρχή, από την 1η Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της, δρομολόγησε και εκτέλεσε εργασίες συντήρησης υποδομών,  εργασίες στο πλαίσιο της πολιτικής προστασίας  και αποκομιδή κάθε είδους απορριμμάτων. Πιο συγκεκριμένα:

  • Σε όλη την έκταση του δήμου έχουν καθαριστεί πάνω από 800 φρεάτια, ενόψει της χειμερινής περιόδου.
  • Μπάζα και ογκώδη αντικείμενα απομακρύνθηκαν από τα σημεία, όπου αυθαίρετα είχαν εναποτεθεί, στις κοινότητες της Ν. Εφέσου, των Ν. Πόρων, του Πλαταμώνα, της  Βροντούς, του Λιτοχώρου και  της Σκοτίνας. Στην περίπτωση της Νέας Εφέσου η  αποκομιδή έγινε σε συνεργασία με το Δήμο Κατερίνης.
  • Αποκαθίσταται σταδιακά ο δημοτικός φωτισμός σε όλες τις κοινότητες με την τοποθέτηση, μέχρι τώρα, 700 λαμπτήρων. Έως τις αρχές του επόμενου μήνα η αποκατάσταση του δημοτικού φωτισμού θα έχει ολοκληρωθεί.
  • Τηρείται, έστω και με δυσκολία, πρόγραμμα αποκομιδής απορριμμάτων.
  • Μετά από πολλά χρόνια έγιναν εργασίες καθαρισμού και συντήρησης στο διυλιστήριο νερού του  Λιτοχώρου.

Για να επιτευχθούν όλα αυτά, οι υπάλληλοι του Δήμου, μόνιμοι και εποχικοί, κατέβαλαν πολύ μεγάλες προσπάθειες. Ταυτόχρονα, ιδιώτες και επαγγελματίες, συναισθανόμενοι τη δύσκολη κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει ο Δήμος, συνέβαλαν σημαντικά με την παραχώρηση μηχανολογικού εξοπλισμού. Τους ευχαριστούμε όλους.

Προτεραιότητά μας είναι  η ομαλή και αποτελεσματική λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου για την κάλυψη των αναγκών των δημοτών. Η προσπάθεια συνεχίζεται με τους ίδιους ρυθμούς. Ο Δήμος μας επιστρέφει στην κανονικότητα.