Ανοιχτός διαγωνισμός για την «προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου Δίου-Ολύμπου για το έτος 2023»

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα:

.