Αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης της ΣΟΧ 2/2020

Παρακατω επισυνάπτονται οι αναμορφωμένοι πίνακες κατάταξης της ΣΟΧ 2/2020 μετά από τον έλεγχο των δικαιολογητικών

ΜΕΡΙΚΗ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑΜΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ

ΠΛΗΡΗΣ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΑΝΑMΟΡΦΩΜΕΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ