ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ! ΚΑΝ’ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ! ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ! ΚΑΝ’ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ! ΞΕΚΙΝΗΣΑΜΕ.

Από τις 23-01-2019 ξεκινάει το πρόγραμμα Ανακύκλωσης στο Δήμο Δίου Ολύμπου!

Στους μπλε κάδους Ανακυκλώνουμε: Χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, λευκοσίδηρο και γυαλί.

Αρχικά, το πρόγραμμα εκκινεί πιλοτικά με την εφαρμογή συγκεκριμένων «Σημείων Ανακύκλωσης» στους δύο οικισμούς.

 

Τα σημεία αυτά είναι:

Λεπτοκαρυά σύνολο κάδων 16:

 • Στην αρχή της Εμμανουήλ Αντωνιάδη στο ύψος των κατασκηνώσεων 4 μπλε κάδοι,
 • Στην Ι. Μεταξά κάτωθεν του πεζοδρόμου 2 μπλε κάδοι,
 • Στην Ι. Μεταξά άνωθεν του πεζοδρόμου 2 μπλε κάδοι,
 • Στη Βασ. Γεωργίου Β με Μεγ. Αλεξάνδρου 2 μπλε κάδοι,
 • Στην Κοινότητα 2 μπλε κάδοι,
 • Στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο Λεπτοκαρυάς 2 μπλε κάδοι,
 • Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Λεπτοκαρυάς 1 μπλε κάδος,
 • Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Λεπτοκαρυάς 1 μπλε κάδος.

Λιτόχωρο σύνολο κάδων 16:

 • Στο Πάρκινγκ απέναντι από το Μασούτη 3 μπλε κάδοι,
 • Στην Προπέλα 2 μπλε κάδοι,
 • Στην Πλατεία «Τα Λούκια» 2 μπλε κάδοι,
 • Στην Πλατεία Χοροστασίου 3 μπλε κάδοι,
 • Στο 1ο Δημοτικό Σχολείο Λιτοχώρου 1 μπλε κάδος,
 • Στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Λιτοχώρου 2 μπλε κάδοι,
 • Στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Λιτοχώρου 1 μπλε κάδος,
 • Στο Γυμνάσιο και Λύκειο Λιτοχώρου 2 μπλε κάδοι.

 

Όχι απλά σκουπίδια! Όχι οργανικά απόβλητα στους μπλε κάδους Ανακύκλωσης!

Η αποκομιδή θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη με πρώτη αποκομιδή στις 24/01/2019.

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΚΑΝ’ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ!