ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΚΑΝ’ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ! ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΚΑΝ’ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ! ΣΥΝΕΧΙΖΟΥΜΕ!

Από τις 23-01-2019 ξεκίνησε το πρόγραμμα Ανακύκλωσης στον Δήμο Δίου Ολύμπου!

Στους μπλε κάδους ανακυκλώνουμε: χαρτί, πλαστικό, αλουμίνιο, λευκοσίδηρο και γυαλί. 
Οι πρώτες αποκομιδές έγιναν στις 24-1-2019 και 31-1-2019, με περισσότερο από έναν (1) τόνο απορριμμάτων Ανακύκλωσης κάθε φορά.

Ευχαριστούμε τους κατοίκους για τη συμμετοχή και τη στήριξη τους στο πρόγραμμα Ανακύκλωσης!

Ωστόσο, παρατηρήθηκαν ποσότητες κοινών (οργανικών) απορριμμάτων στους μπλε κάδους Ανακύκλωσης.
Εφιστούμε την προσοχή στους πολίτες. 
Όχι απλά σκουπίδια! Όχι οργανικά απόβλητα στους μπλε κάδους Ανακύκλωσης!
Η αποκομιδή θα πραγματοποιείται κάθε Πέμπτη!

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΕ ΚΑΝ’ ΤΟ ΤΡΟΠΟ ΖΩΗΣ!