ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Προκειμένου να αποφευχθεί η διάδοση του COVID – 19 (κορωνοϊός) ο Δήμος συμμορφούμενος με τα αναφερόμενα στην από 11.03.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου «Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του»:

1. Παρακαλεί τους δημότες να μην προσέρχονται στον Δήμο, εφόσον αυτό δεν είναι απολύτως αναγκαίο και για οποιοδήποτε αίτημα  να επικοινωνούν τηλεφωνικά, με fax ή email προκειμένου να εξυπηρετηθούν. Τρόποι επικοινωνίας: Τηλ: 23523520100, 2352350105, 23523520102, 2352350136, Fax: 2352350128, E-mail: dimos@dionolympos.gr
2. Η προθεσμία για υποβολή δήλωσης για τον καθορισμό της επιφάνειας ή και της χρήσης ακινήτου περί του υπολογισμού φόρων, τελών και εισφορών προς τους Δήμους παρατείνεται έως τις 30.06.2020.Παρακαλούνται οι δημότες, να μην προσέρχονται στις υπηρεσίες του Δήμου για την παραπάνω διόρθωση αλλά να δηλώνουν τα τετραγωνικά των ακινήτων τους μόνο μέσω της εφαρμογής https://tetragonika.govapp.gr. Η επεξεργασία της δήλωσης στη συνέχεια θα γίνεται από τις υπηρεσίες του Δήμου.
3. Εφόσον αυτό είναι αναγκαίο, οι υπηρεσίες του Δήμου θα δέχονται το κοινό από 7:30 π.μ. έως 11:30 π.μ.
4. Αναστέλλεται η λειτουργία των βιβλιοθηκών του Δήμου Δίου-Ολύμπου μέχρι νεωτέρας.
5. Να τηρούνται απαρέγκλιτα τις οδηγίες που δίνει ο ΕΟΔΥ προκειμένου να προστατευτεί η Δημόσια Υγεία και στον Δήμο μας.
6. Να επιδείξουν ιδιαίτερη υπευθυνότητα σε θέματα ατομικής υγιεινής, καθαριότητας των χώρων και αερισμού αυτών, αλλά και να προστατεύουν άτομα του περιβάλλοντος τους που ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες.