Ανακοίνωση

Ανακοίνωση

Στον παραπάνω χάρτη αποτυπώνονται τα προβλεπόμενα σχέδια εναέριων ρίψεων-διανομής εμβολίων- δολωμάτων κατά της λύσσας με αεροπλάνα που πρόκειται να πραγματοποιηθούν 18/05/2020 έως και 26/05/2020.