Ανακοίνωση: Τελική παράταση προθεσμίας έκδοσης και ανανέωσης αδειών κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων

Ανακοίνωση: Τελική παράταση προθεσμίας έκδοσης και ανανέωσης αδειών κοινοχρήστων χώρων για τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων και εμπορευμάτων

Όσοι δημότες κάνουν χρήση ή ενδιαφέρονται να κάνουν χρήση κοινόχρηστου χώρου (πεζοδρόμια, πλατεία, πεζόδρομο κ.λπ.) για την τοποθέτηση τραπεζοκαθισμάτων ή εμπορευμάτων για το έτος 2023, έχουν υποχρέωση να προσέλθουν στο Δήμο και να υποβάλλουν αίτηση έως και την Δευτέρα 31 Ιουλίου 2023 (τελική καταληκτική προθεσμία)προκειμένου να τους χορηγηθεί άδεια χρήσης σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.1080/80, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σε συνδυασμό με τις διατάξεις της υπ’ αριθ. 117/2016 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου.

Επισημαίνεται ότι, η χρήση κοινόχρηστου χώρου πριν εκδοθεί η άδεια θεωρείται αυθαίρετη.