Ανακοίνωση πρόσληψης 13 ατόμων για αντιμετώπιση κατεπειγουσών και πρόσκαιρων αναγκών στο τμήμα Καθαριότητας

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα παρακάτω έγγραφα:

.
.