Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού σε υπηρεσίες καθαρισμού σχολικών μονάδων

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα παρακάτω αρχεία:

.