Ανακοίνωση πρόσληψης προσωπικού με σχέση εργασίας ορισμένου χρόνου διαρκείας δύο (2) μηνών στον Δήμο Δίου-Ολύμπου (Ειδικότητα: ΥΕ Εργατών Καθαριότητας – Συνοδών Απορριμματοφόρου)