Ανακοίνωση προσλήψεων στον Δημοτικό Παιδικό Σταθμό Λιτοχώρου και το Τμήμα Καθαριότητας, Ανακύκλωσης & Συντήρησης Πρασίνου

Παρακαλούμε συμβουλευτείτε τα συνημμένα έγγραφα:

Ειδικότητα: ΤΕ Βρεφονηπιοκόμων

Ειδικότητα: ΥΕ Συνοδοί Απορριματοφόρου

Ειδικότητα: ΔΕ Χειριστών Μηχανημάτων

.