Ανακοίνωση προσλήψεων προσωπικού (ειδικότητα: ΔΕ Οδηγών απορριμματοφόρου & ΥΕ Εργατών καθαριότητας)

Παρακαλούμε ανοίξτε τα συνημμένα έγγραφα:

ΔΕ ΟΔΗΓΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ

.

ΥΕ ΕΡΓΑΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ (ΣΥΝΟΔΟΙ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟΥ)