Ανακοίνωση: Παράταση προθεσμίας λήξης της 1ης ανάρτησης της μελέτης με τίτλο “Αναθεώρηση του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου του 1965 του Πλαταμώνα”Ανακοίνωση:

Συνημμένα αρχεία