Ανακοίνωση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης για τον διαγωνισμό με τίτλο «Έργο Ασφαλτοστρώσεων στη Δ.Ε. Αν. Ολύμπου»

Συνημμένα αρχεία