Ανακοίνωση μετάθεσης της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και της ημερομηνίας αποσφράγισης για τον διαγωνισμό με τίτλο «Διαμόρφωση τμήματος των Σιδηροδρομικών Γραμμών 3 και 4 στο Σταθμό Πλαταμώνα»

Συνημμένα αρχεία