Ανακοίνωση εκτέλεσης βολών στο ΠΒ Λιτοχώρου και στο ΠΒ Φορητού Οπλισμού Λιτοχώρου το διάστημα 01-30 Ιουνίου 2022

  1. Η Στρατιωτική Υπηρεσία γνωστοποιεί ότι, την 31 Μαϊ 22 και το χρονικό διάστημα από 1 έως 30 Ιουν 22, θα πραγματοποιηθούν εκπαιδευτικές δραστηριότητες με πραγματικά πυρά ημέρα και νύχτα, στο Πεδίο Βολής Αρμάτων Λιτοχώρου και στο Πεδίο Βολής Φορητού Οπλισμού Λιτοχώρου, αντίστοιχα.
  2. Επικίνδυνη περιοχή για τις βολές στο Πεδίο Βολής Αρμάτων Λιτοχώρου, χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τις περιοχές Ι. Μ. ΑΓ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ – ΜΑΝΑ ΡΕΜΑ – ΥΨΩΜΑ ΜΑΝΤΡΕΣ – ΥΨΩΜΑ ΜΠΑΛΝΤΑΚΟΥ – ΥΨΩΜΑ ΑΛΑΤΑΡΙΑ – ΑΡΑΠΗΣ ΡΕΜΑ – ΥΨΩΜΑ ΚΑΝΑΛΙ με συντεταγμένες:

α.    40ο 07΄Β 22ο 25΄Α
β.    40ο 15΄Β 22ο 25΄Α
γ.    40ο 15΄Β 22ο 32΄Α
δ.    40ο 07΄Β 22ο 32΄Α

3. Επικίνδυνη περιοχή για τις βολές στο Πεδίο Βολής Φορητού Οπλισμού Λιτοχώρου, χαρακτηρίζεται αυτή που περικλείεται από τις περιοχές ΥΨ. ΥΨΩΜΑ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΞΕΡΟΛΑΚΙ – ΞΕΡΟΚΑΜΠΙ – ΓΟΥΡΝΙΕΣ.

α.   40ο 07΄Β 22ο 31΄Α
β.   40ο 08΄Β 22ο 31΄Α
γ.   40ο 07΄Β 22ο 30΄Α
δ.   40ο 08΄Β 22ο 30΄Α

4.    Στις παραπάνω περιοχές, είναι επικίνδυνη η παραμονή και η διέλευση ανθρώπων, ζώων και οχημάτων κατά το χρονικό διάστημα ενεργοποίησης των Πεδίων Βολής, για την αποφυγή ατυχημάτων.

5.    Επισημαίνεται ιδιαίτερα ότι, στην περίπτωση που κάτοικοι της περιοχής ανευρίσκουν μη διαρραγέντα βλήματα, απαγορεύεται να τα αγγίζουν και να τα μετακινούν από τις θέσεις τους και πρέπει αμέσως, να ενημερώνουν τις πλησιέστερες στρατιωτικές ή αστυνομικές αρχές.